Architekturfotograf Frankfurt Hessen, Architekturfotografie Frankfurt Hessen